Työmaaperehdytys nykyaikaan

Rakennustyömaiden digitalisaatio on edennyt viime vuosina merkittävästi ja työmaan tehtäviä hoidetaan yhä vähemmän lomakkeita mapittamalla sekä tietoja ruutuvihkoihin merkkaamalla. Työmaiden perehdytyskäytännöt ovat alan digiloikasta huolimatta pysyneet perinteisinä vielä näihin päiviin asti. Työnjohtajat käyttävät paljon aikaa uusien työntekijöiden pakolliseen perehdyttämiseen, joka on tärkeä osa turvallista työskentelyä työmailla. Zeroni, jolla on pitkä kokemus työmaiden toimintamalleista lähti kehittämään […]

How to Semi-Automate Complex Customer Training and New Employee Onboarding

Solita’s Core Objectives What was Solita’s need? In this project, Solita had to find a more efficient way to train their customers to use a software product in their own portfolio. If they can’t effectively teach their customers to use their product, they are less likely to sell it to them. The second part of […]

Delivering uninterrupted education during a pandemic by moving online

Vocational education in COVID-19 Kenya

Measuring the Success of Online Education