Turvallisuuskoulutukset
Clanedilla

Clanedissa lakisääteiset ja pakolliset turvallisuuskoulutukset ovat vaikuttavia ja opiskelijat itseasiassa pitävät niistä. Palkittu alustamme auttaa HSEQ -päälliköitä luomaan mielenkiintoisia kursseja, jotka sopivat erilaisten organisaatioiden turvallisuuskoulutuksiin. Luomalla positiivisia oppimiskokemuksia skaalautuvasti, lisäät tarvittavan tiedon sisäistämistä ympäri organisaation ja lopulta pystyt vaikuttamaan siihen, kuinka turvallinen työpaikka on tulevaisuudessa.

Safety Training

Turvallisuuskoulutukset
Clanedilla

Clanedissa lakisääteiset ja pakolliset turvallisuuskoulutukset ovat vaikuttavia ja opiskelijat itseasiassa pitävät niistä. Palkittu alustamme auttaa HSEQ -päälliköitä luomaan mielenkiintoisia kursseja, jotka sopivat erilaisten organisaatioiden turvallisuuskoulutuksiin. Luomalla positiivisia oppimiskokemuksia skaalautuvasti, lisäät tarvittavan tiedon sisäistämistä ympäri organisaation ja lopulta pystyt vaikuttamaan siihen, kuinka turvallinen työpaikka on tulevaisuudessa. 

He käyttävät jo Clanedia! Ehkä sinunkin pitäisi

Clanedin ratkaisu

Claned-malli yhdistää kolme oleellista osatekijää tehokkaan ja vaikuttavan verkkopohjaisen oppimiskokemuksen luomiseen. Jokainen näistä kolmesta osatekijästä on erinomainen itsenäisesti hallittuna. Todellinen teho saavutetaan, kun saat ne toimimaan yhdessä, samassa tiimissä, osana samaa ratkaisua.

Ja juuri sitä Claned-malli edustaa: verkkopohjainen oppimisratkaisu, joka huomioi tärkeimmät tekijät oppimistulosten saavuttamisessa – kaikki kolme osatekijää eivät vain sovi yhteen, vaan ne myös ruokkivat toisiaan.

Miksi Claned on hyvä ratkaisu turvallisuuskoulutuksiin?

Mittaa tuloksia, jotta tiedät koulutusten tehon

Claned tarjoaa vankkoja työkaluja oppijoiden edistymisen seurantaan ja suorituskyvyn arviointiin. Sen avulla voit helposti seurata koulutuksen suorittamisasteita, tunnistaa parannettavia alueita ja varmistaa pakollisten koulutusvaatimusten noudattamisen.

Kouluta skaalautuvasti

HSEQ-managereilla on mahdollisuus kouluttaa suuri määrä työntekijöitä samanaikaisesti riippumatta maantieteellisistä rajoituksista. Clanedin avulla tarjotaan joustavuutta koulutusaikataulujen ja pääsyn suhteen. Kun käytät Clanedia, niin tiedät koulutusten täyttävän joka kerta haluamasi standardit.

Räätälöi tarkoitukseen sopivat koulutukset

Claned mahdollistaa HSEQ-managereille räätälöityjen koulutusohjelmien luomisen, jotka vastaavat organisaation erityisiä tarpeita. Tämä ominaisuus antaa johtajille mahdollisuuden käsitellä ajankohtaisia turvallisuus-, laatu- ja ympäristöaiheita ja varmistaa, että työntekijät saavat koulutusta, joka on suoraan sovellettavissa heidän rooleihinsa ja vastuisiinsa.

API Integration

Kommentteja Clanedista

The Claned LMS has a simple interface hence making it easy for the learners to interact with the platform. The success of the partnership can be attributed to the onboarding training that was conducted by the Claned team to the CAPYEI staff and the post-training support that was offered,

We love Claned on the fast and easy usability. It is a very intuitive platform to study with and it is also very easy and makes learning feel motivating. Our clients are also very happy with Claned and often comment that it is the best digital learning environment they have used!

Claned is easy to use and the support staff are really helpful and friendly every time when you discuss with them. Starting and setting up the system was very fast and the platform is simple to use. The system notices the text and creates a unique system which allows commenting and discussion forums. Also commenting on videos is really easy to do.

Haluatko aloittaa
tehokkaammat koulutukset?
Aloita tästä!