Kirjaudu

Kuinka vähentää työmaakoulutusten kustannusta 80% ja lisätä tehokkuutta?

Ongelma

Työmaiden perehdytyskäytännöt ovat alan digiloikasta huolimatta pysyneet perinteisinä vielä näihin päiviin asti. Työnjohtajat käyttävät paljon aikaa uusien työntekijöiden pakolliseen perehdyttämiseen, joka on tärkeä osa turvallista työskentelyä työmailla.

Samalla haluttiin varmistaa tasalaatuinen koulutus eri kielillä ja saada varmuutta siitä, että perehdytetyt asiat olivat sisäistettynä.

Yhteistyö Clanedin kanssa

Työmaille luotiin valmiit koulutuspaketit, jotka työmaajohtaja pystyi helposti kopioimaan uudeksi turvallisuuskoulutukseksi. Useissa tapauksissa aluesuunnitelman sekä työmaan päivittäminen riittää, joka tarkoittaa työmaajohtajalle vain muutaman minuutin käyttöönottoa.

Uusi prosessi mahdollisti myös keskittymisen työmaakierroksiin ja henkilöllisyyden varmentamiseen, koska kaikki työntekijän perustiedot kirjataan etukäteen järjestelmään.

Tulokset

Työntekijä saa kutsun perehdytykseen sähköpostiin, jolla pääsee aloittamaan koulutuksen. Koulutus on suunniteltu kiinnostavaksi ja on työntekijän omalla kielellä. Suorittaessaan hyväksytysti koulutuksen tieto lähtee automaattisesti Clanedin oppimisalustasta Zeronin järjestelmään.

Työntekijä pääsee työmaalle automaattisesti sisään, kun tarpeelliset suoritusmerkinnät löytyvät järjestelmästä.

Verkkokoulutus mahdollistaa myös paremmat edellytykset kehittää perehdytystä dataan perustuen. Esimerkkinä, jos työmaalla esiintyy tietyntyyppisiä turvallisuushavaintoja keskimääräistä enemmän, niin voidaan puuttua niihin lisäämällä koulutusta.

Samalla parhaissa tapauksissa on koulutusten kustannus tippunut 80% verrattuna vanhaan tapaan tehdä.