Kirjaudu

Oppimisanalytiikka
antaa näkökulmia kurssien kehittämiseen

Oppimisanalytiikka auttaa sinua ymmärtämään, että kuinka kurssisi tuottaa tuloksia organisaatiossasi. Claned tarjoaa erilaista dataa ja analytiikkaa, jota voit käyttää kehittääksesi kurssejasi.

Claned ratkaisu

Claned-malli yhdistää kolme oleellista osatekijää tehokkaan ja vaikuttavan verkkopohjaisen oppimiskokemuksen luomiseen: Oppimismuotoilun, alustan ja oppimisanalytiikan. Jokainen näistä kolmesta osatekijästä on erinomainen itsenäisesti hallittuna. Todellinen teho saavutetaan, kun saat ne toimimaan yhdessä, samassa tiimissä, osana samaa ratkaisua.

Ja juuri sitä Claned-malli edustaa: verkkopohjainen oppimisratkaisu, joka huomioi tärkeimmät tekijät oppimistulosten saavuttamisessa – kaikki kolme osatekijää eivät vain sovi yhteen, vaan ne myös ruokkivat toisiaan.

Me olemme kumppanisi, kun haluat luoda
mitattavia online-kursseja

Luo kurssit ja kerää dataa

Analysoi data

Raportoi data ja kehitä kursseja sen pohjalta

Oppimisanalytiikka Clanedilla

On vaikeaa etsiä alustaa e-oppimisalan markkinoilla, joka ei ylpeilisi “oppimisanalytiikalla” ominaisuutena. Mutta meille Clanedilla oppimisanalytiikka on aina ollut enemmän kuin vain esiteltävä ominaisuus.

Ensimmäisestä päivästä lähtien oppimisanalytiikka on ollut olennainen osa lähestymistapaamme verkkopohjaiseen oppimiseen ja yksi pilari, joiden varaan koko tuotteemme on rakennettu. Yksi syy oppimisanalytiikan arvokkuuteen on se, että voimme jatkuvasti saada siitä oivalluksia ja tehdä kursseista entistä parempia seuraavalla kerralla. Oppimisanalytiikan avulla näiden oivallusten kerääminen on helpompaa kuin koskaan aiemmin pitkässä, pitkässä oppimis- ja opetushistoriassamme.

Uskomme, että nyt on todella jännittävä aika oppimiselle, erityisesti verkko-oppimiselle. Ja tekemällä oppimisanalytiikasta olennainen osa kaikkia kursseja varmistamme, että asiakkaamme pääsevät olemaan osa tätä jännittävää aikaa – ja hyötymään siitä myös.

Tarjoamme reaaliaikaisia oivalluksia kursseihin, syvällisiä tietoanalyyseja jokaisesta ohjelman osasta ja älykkäitä suosituksia ohjelman tehokkuuden parantamiseksi. Ja koska oppimisohjelmat liittyvät lähes aina suurempaan liiketoiminnalliseen tavoitteeseen, autamme sinua luomaan selkeät yhteydet ohjelman onnistumisen ja organisaatiosi tavoitteiden välille aivan alusta lähtien.

Data ja analytiikka on kaikkialla Clanedissa

Kurssin seuranta ja analytiikka

Ylläpitäjällä on pääsy yksityiskohtaisiin raportteihin kurssin ja käyttäjien suorituskyvyn arvioimiseksi. Voidaan tunnistaa haastavat alueet, pullonkaulat ja arvioida kurssin kokonaiskuormitusta osallistujien näkökulmasta.

Edistymisen reaaliaikainen seuranta erilaisten arviointiasetusten avulla. Voit siis tunnistaa oppijat, jotka ovat jäämässä jälkeen, seurata kurssin suorittamista ja arvioida osallistujien edistymistä.

Datan tuonti API or .csv avulla

Kurssin ylläpitäjä voi luoda raportteja mistä tahansa saatavilla olevasta tietolähteestä luodakseen parempaa ymmärrystä kurssista. Voit myös ottaa datat ulos järjestelmästä .csv -tiedostona ja pyörittää dataa haluamallasi työkalulla.

Organisaatio voi siirtää tiedot omaan ulkoiseen tietoalustaan myös automatisoidusti REST API -integraation avulla. Voit vertailla oppimista koko organisaatiossasi ja liittää sen muihin liiketoiminnan sovelluksiin.

Räätälöidyt analyysit

Ymmärrä kurssisi suoritusta syvällisemmin ennustemallien avulla, sosiaalisen vuorovaikutuksen tunnetilojen analyysin avulla – räätälöitynä datan asiantuntijoiltamme- ja vain Clanedilta.

Tehosta tekemistäsi, seuraa lisäsisällön tarvetta, tunnista kohderyhmät, jotka tarvitsevat lisäapua jne. Vastaanota raportteja kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuositasolla.

Me olemme valmiina,
jos sinä olet!