Kirjaudu

Mikä on LXP? Kaikki mitä tarvitsee asiasta tietää.

 | Kirjoittanut: 

Claned
Sisällysluettelo
  Add a header to begin generating the table of contents
  Book A Demo With Claned

  Nykyisessä nopeasti kehittyvässä digitaalisessa maailmassa organisaatiot etsivät jatkuvasti innovatiivisia tapoja parantaa työntekijöiden oppimista ja kehittymistä. Yksi tällainen ratkaisu, joka on saanut merkittävää huomiota, on Learning Experience Platform (LXP) eli oppimiskokemusalusta.

  Uniikilla oppimisen lähestymistavallaan LXP tarjoaa kattavan ja personoidun oppimiskokemuksen organisaation yksilöille.

  Tämä opas pyrkii valaisemaan, mitä tarkalleen ottaen on Learning Experience Platform, tutkimaan sen hyötyjä, syventymään sen keskeisiin ominaisuuksiin, erottamaan sen perinteisistä Learning Management Systemeista (LMS) eli oppimisalustoista sekä esittelemään joitain nykyisiä/tulevia trendejä.

  Mikä on Learning Experience Platform?

  Learning Experience Platform (LXP) on digitaalinen oppimisen ratkaisu, joka helpottaa personoituja ja oppijakeskeisiä koulutuskokemuksia.

  Toisin kuin perinteiset Learning Management Systemit, jotka keskittyvät pääasiassa sisällön jakeluun ja hallintaan, LXP ottaa holistisen lähestymistavan kuratoimalla, järjestämällä ja esittämällä sisältöä intuitiivisella, osallistavalla ja yksilöllisiin oppijoiden tarpeisiin räätälöidyllä tavalla. Usein siihen sisältyy myös vuorovaikutteisia, sosiaalisia ja yhteistoiminnallisia elementtejä ja toimintoja.

  Toimien oppimisen ja siihen liittyvien aktiviteettien keskuksena, se toimii myös sosiaalisen verkoston osana, jossa oppijat (sekä opettajat/kouluttajat) voivat vapaasti osallistua, tuottaa sisältöä sekä oppia toisiltaan.

  Mitkä ovat Learning Experience Platformien hyödyt?

  Personoitu oppiminen:

  Yksi LXP:n keskeisistä eduista on sen kyky tarjota personoituja oppimiskokemuksia. Hyödyntämällä tekoälyä ja koneoppimisalgoritmeja, LXP analysoi oppijoiden mieltymyksiä, käyttäytymistä ja taitovajeita suositellakseen relevanttia ja kohdennettua sisältöä.

  Tämä personoitu lähestymistapa parantaa oppijoiden sitoutumista ja nopeuttaa oppimisprosessia, sillä yksilöt voivat keskittyä hankkimaan juuri niitä tietoja ja taitoja, joita tarvitsevat menestyäkseen tehtävissään.

  Oppijakeskeinen oppiminen:

  LXP:t asettavat oppijat, heidän tarpeensa ja kokemuksensa kaikkien toimintojen keskiöön. Tämä tarkoittaa autonomian tukemista ja siirtymistä tiukasti kontrolloidusta “ylhäältä alas” -lähestymistavasta inklusiivisempaan lähestymistapaan.

  Tämä kannustaa oppijoita tutkimaan omia kiinnostuksen kohteitaan, tekemään merkityksellisiä panoksia opintojen aikana ja kehittämään omaa asiantuntemustaan – resurssien, opettajien ja mentoreiden ohjauksessa ja tuella. Joissain tapauksissa tämä voi tarkoittaa joustavia opetussuunnitelmia, valinnaisia sisältöjä ja yksilöllisiä polkuja opintojen läpi.

  Tämä itseohjautuva ja osallistava lähestymistapa luo oppijoille autonomian ja omistajuuden tunteen, tehden oppimiskokemuksesta nautinnollisemman ja voimaannuttavamman.

  Sosiaalinen oppiminen ja yhteistyö:

  LXP:ien merkittävä piirre on niiden painotus sosiaaliselle oppimiselle ja yhteistoiminnalliselle oppimiselle. LXP:t sisältävät usein sosiaalisia ominaisuuksia, kuten keskustelufoorumeita, chatteja, vertaisoppimisyhteisöjä, oppijoiden työtiloja ja virtuaalisia luokkahuoneita, mahdollistaen oppijoiden yhteydenpidon, tiedon jakamisen ja yhteistyön heidän kanssaan.

  LXP:t edistävät yhteisöllisyyden tunnetta ja kannustavat vuorovaikutukseen luomalla immersiivisen ja tukevan oppimisympäristön, joka on osoitettu parantavan tiedon säilyttämistä ja helpottavan ideoiden vaihtoa.

  Tätä kutsutaan joskus oppimistieteissä “käytäntöjen yhteisöksi” ja näiden yhteisöjen on osoitettu pelaavan merkittävää roolia yksilöiden tiedon ja osaamisen kehittymisessä tietyllä aihealueella.

  Tietoon perustuvat oivallukset:

  Oppimiskokemusalustat tarjoavat organisaatioille arvokasta tietoa ja oivalluksia oppijoiden edistymisestä, sitoutumistasoista ja taitojen kehittymisestä.

  Kattavien analytiikka- ja raportointiominaisuuksien avulla LXP:t mahdollistavat hallinnoijille ja ohjaajille trendien tunnistamisen, oppimisaloitteiden tehokkuuden mittaamisen sekä datan pohjalta tehtävät päätökset koulutusohjelmien optimoimiseksi.

  Nämä oivallukset auttavat organisaatioita parantamaan oppimistuloksia, tunnistamaan osaamisvajeita sekä sovittamaan oppimisaloitteet yhteen sekä työntekijöiden tarpeiden että liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

  Oppimiskokemusalustojen keskeiset ominaisuudet

  Sisällön kuraaminen ja kerääminen:

  LXP:t ovat erinomaisia kuratoimaan ja keräämään oppimissisältöä eri lähteistä, mukaan lukien sisäiset koulutusmateriaalit, ulkoiset kurssit, artikkelit ja multimediavälineet.

  Jotkut alustat käyttävät älykkäitä algoritmeja sisällön järjestämiseen ja esittämiseen käyttäjäystävällisellä tavalla, varmistaen että oppijat voivat helposti löytää ja käyttää heidän oppimistavoitteidensa kannalta relevantteja resursseja.

  Personointi ja suositukset:

  Personoidut oppimiskokemukset ovat keskeinen ominaisuus LXP:ssä. Nämä alustat hyödyntävät analytiikkaa ja koneoppimisalgoritmeja ymmärtääkseen oppijoiden toimintaa ja käyttäytymistä oppimisen aikana.

  Tämän perusteella voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä siitä, miten eri aiheita tai sisältöjä päivitetään tai syvennetään, ja miten tuetaan parhaiten oppijoiden onnistumista.

  Sosiaaliset ja yhteistyölliset oppimistyökalut:

  Oppimiskokemusalustat sisältävät sosiaalisia oppimistyökaluja yhteistyön ja tiedonvaihdon edistämiseksi. Näihin työkaluihin voi kuulua keskustelufoorumeita, chat-toiminnallisuutta, virtuaalisia luokkahuoneita ja yhteisöllisiä projekteja, jotka helpottavat vertaisvuorovaikutusta, tiedonjakamista ja ryhmäoppimista.

  Luomalla yhteisöllisyyden tunteen ja mahdollistamalla oppijoiden yhteydenpidon vertaisiinsa ja ohjaajiinsa, LXP:t edistävät aktiivista osallistumista ja yhteistoiminnallisia oppimiskokemuksia.

  Mikro-oppiminen:

  LXP:t tarjoavat usein mikro-oppimismoduuleja, jotka tarjoavat helposti omaksuttavaa ja tarpeisiin sopivaa sisältöä, jota voidaan käyttää pyydettäessä.

  Tämä lähestymistapa mahdollistaa tiedon hankkimisen lyhyissä jaksoissa – mikä usein sopii paremmin työelämätilanteisiin – ja on osoitettu lisäävän tiedon säilyttämistä sekä mahdollistavan uuden tiedon välittömän soveltamisen.

  Mobiilioppiminen:

  Tunnistaen joustavuuden ja saavutettavuuden tärkeyden, LXP:t on suunniteltu mobiiliystävällisiksi, mahdollistaen oppijoiden pääsyn koulutusmateriaaleihin ja resursseihin älypuhelimilla tai tableteilla. Mobiilioppiminen mahdollistaa yksilöiden osallistumisen oppimistoimintoihin milloin tahansa ja missä tahansa, mikä tekee siitä ihanteellisen etätyöntekijöille tai liikkeellä oleville henkilöille.

  Oppimiskokemusalustat vs. Oppimisenhallintajärjestelmät

  Vaikka oppimiskokemusalustat (LXP) ja oppimisenhallintajärjestelmät (LMS) jakavat joitain samankaltaisuuksia, niissä on myös tärkeitä eroja, jotka erottavat ne toisistaan:

  Käyttökokemus:

  LXP:t asettavat oppijan kokemuksen etusijalle tarjoamalla käyttäjäkeskeisen ja intuitiivisen käyttöliittymän, joka edistää osallistumista ja personointia. Toisaalta oppimisenhallintajärjestelmät ovat usein enemmän hallinnolliseen suuntaan painottuvia, korostaen kurssien hallintaa, noudattamisen seurantaa ja raportointitoimintoja.

  Sisällön toimittaminen:

  LXP:t ovat erinomaisia sisällön kuratoinnissa ja kokoamisessa, tarjoten laajan valikoiman oppimisresursseja useista lähteistä. Ne käyttävät kehittyneitä algoritmeja suositellakseen personoituja sisältöjä oppijoiden mieltymysten ja tarpeiden perusteella.

  Toisaalta oppimisenhallintajärjestelmät keskittyvät pääasiassa valmiiden kurssien ja materiaalien toimittamiseen ja seurantaan.

  Itseohjautuva oppiminen:

  Oppimiskokemusalustat korostavat itseohjautuvaa oppimista, mahdollistaen oppijoille oman oppimispolkunsa tutkimisen ja valitsemisen. Ne tarjoavat oppijoille vapauden päästä käsiksi laajaan resurssikirjastoon ja kannustavat heitä ottamaan ohjat omassa oppimismatkassaan, kyseenalaistamaan, selittämään ja osallistumaan aktiivisesti opiskeltavaa aihepiiriä koskevaan keskusteluun.

  Toisaalta oppimisenhallintajärjestelmät noudattavat usein rakenteellista opetussuunnitelmaa, jossa oppijat etenevät ennalta määrättyjen kurssien kautta.

  Sosiaalinen ja yhteisöllinen oppiminen:

  LXP:t asettavat etusijalle sosiaalisen ja yhteisöllisen oppimisen, helpottaen vuorovaikutusta, keskusteluja ja tiedonjakamista oppijoiden kesken. Ne sisältävät ominaisuuksia kuten foorumit, chatit ja virtuaaliset luokkahuoneet luodakseen yhteisöllisyyden tunteen. Oppimisenhallintajärjestelmät tarjoavat joitain yhteistyöominaisuuksia, mutta niiden sosiaaliseen oppimiseen liittyvä fokus on yleensä rajallisempi.

  LXP:ien nykyiset, tulevat trendit ja innovaatiot

  Teknologian kehittyessä ja oppimisen kehittyessä, LXP:n tulevaisuus pitää sisällään jännittäviä mahdollisuuksia. Tässä joitain nousevia trendejä ja innovaatioita:

  Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden integrointi:

  Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden teknologioilla on potentiaalia mullistaa oppimiskokemus. Integroimalla VR- ja AR-toiminnot LXP-alustoihin oppijat voivat osallistua immersiivisiin simulointeihin, virtuaalilaboratorioihin ja vuorovaikutteisiin skenaarioihin, jotka edistävät käytännön taitojen kehittämistä ja kokemuksellista oppimista.

  Mikro-oppiminen ja purettu sisältö:

  Mikro-oppiminen, joka tarjoaa oppimissisältöä lyhyinä, palasteltuina moduuleina, on saavuttamassa suosiota. LXP-alustat jatkavat mikro-oppimisen omaksumista tehokkaana tapana tarjota kohdennettua ja helposti omaksuttavaa tietoa. Tämä lähestymistapa mahdollistaa oppijoiden kiireisten aikataulujen huomioimisen ja mahdollistaa juuri oikeaan aikaan tapahtuvan oppimisen, mikä johtaa parempaan tiedon säilyttämiseen ja soveltamiseen.

  Sosiaalisen ja yhteisöllisen oppimisen kehitys:

  LXP-alustojen sosiaaliset ja yhteisölliset oppimistoiminnot tulevat jatkossakin kehittymään, edistäen vahvempia oppijayhteisöjä. LXPs voivat integroida edistyneitä viestintävälineitä, kuten reaaliaikaisia videokokouksia ja yhteistyöhön perustuvia virtuaaliympäristöjä, helpottaakseen saumatonta yhteistyötä ja tiedonvaihtoa oppijoiden ja ohjaajien välillä.

  Jatkuva oppiminen ja elinikäisen oppimisen aloitteet:

  LXPs-alustojen tulevaisuus omaksuu jatkuvan oppimisen ja elinikäisen oppimisen käsitteen. LXPs tarjoavat mahdollisuuksia oppijoille päästä käsiksi oppimisresursseihin heidän välittömien tarpeidensa ulkopuolella, tukien heidän jatkuvaa ammatillista kehitystään ja uralla etenemistään. Tämä lähestymistapa antaa yksilöille valmiudet ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja pysyä sopeutumiskykyisinä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

  Päätelmä

  Oppimiskokemusalustat ovat osoittautuneet voimakkaaksi työkaluksi työntekijöiden koulutuksessa ja kehittämisessä. Tarjoamalla personoituja, mukaansatempaavia ja sosiaalisia oppimiskokemuksia, LXP-alustat antavat yksilöille mahdollisuuden ottaa ohjat omassa oppimispolussaan ja hankkia tarvittavat taidot menestyäkseen tehtävissään.

  Sisällön kuratoinnin, personoinnin ja yhteistyön painottamisen ansiosta LXP:t täydentävät ja tehostavat perinteisiä oppimisen hallintajärjestelmiä, tarjoten organisaatioille kattavan ratkaisun vastata työvoimansa monipuolisiin oppimistarpeisiin digitaalisella aikakaudella. LXP-alustojen jatkuva kehitys ja kyky mukautua käyttäjien tarpeisiin tekee niistä välttämättömiä työkaluja organisaatioiden oppimisstrategioissa. Näiden alustojen avulla organisaatiot voivat rakentaa vahvoja oppijayhteisöjä, edistää jatkuvaa oppimista ja taitojen kehittämistä sekä tarjota yksilöllisiä, mukaansatempaavia ja sosiaalisia oppimiskokemuksia. LXP:t todella avaavat uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja kehittymiseen digitaalisessa aikakaudessa.

  Book A Demo With Claned
  Jaa tämä artikkeli
  Lisää tutkittavaa