Kirjaudu

Työmaaperehdytys nykyaikaan 

 | Kirjoittanut: 

Claned
Sisällysluettelo
  Add a header to begin generating the table of contents
  Book A Demo With Claned

  Rakennustyömaiden digitalisaatio on edennyt viime vuosina merkittävästi ja työmaan tehtäviä hoidetaan yhä vähemmän lomakkeita mapittamalla sekä tietoja ruutuvihkoihin merkkaamalla. Työmaiden perehdytyskäytännöt ovat alan digiloikasta huolimatta pysyneet perinteisinä vielä näihin päiviin asti. Työnjohtajat käyttävät paljon aikaa uusien työntekijöiden pakolliseen perehdyttämiseen, joka on tärkeä osa turvallista työskentelyä työmailla. 

  Zeroni, jolla on pitkä kokemus työmaiden toimintamalleista lähti kehittämään parempaa ratkaisua yhdessä Clanedin kanssa. Tavoitteena oli tehdä nykyaikainen prosessi, jossa suurin osa perehdytyksestä käydään digikanavassa, tieto koulutuksen läpipääsystä menee arkistoon viranomaisia varten ja lopulta työntekijä pääsee työmaalle, kun on suorittanut turvallisuuskoulutuksen. 

  Perinteinen työmaa perehdytys on haastavaa 

  Paperiperehdytyksen ongelmakohdat ja pullonkaulat oli tunnistettu ja näihin haluttiin tarjota luotettava ratkaisu. Eri työmaita haastatellessa ja tutkiessa selvisi seuraavat haasteet, joihin on vaikea vastata: 

  • Miten varmistetaan työntekijän suorittaman koulutuksen laatu, jos jotain sattuu? 
  • Kuinka koulutusmateriaalit ja suoritustiedot voidaan arkistoida luotettavasti mahdollista viranomaistarkastusta varten? 
  • Miten perehdytys pidetään sisällöltään yhtä laadukkaana ulkomaalaisille työntekijöille, joiden suomen tai englannin kielen taito ei ole riittävä? 
  • Kenellä on aikaa perehdyttää kaikki työkohteeseen saapuvat työntekijät laadukkaasti ja kuinka kustannustehokasta eri aikaan paikalle saapuvien työntekijöiden perehdyttäminen on? 
  • Kuinka voidaan varmistua siitä, että opetetut asiat on myös sisäistetty, eikä perehdytysaika ole kulunut Iltalehden parissa? 

  Kuinka verkkokoulutus tehostaa rakennustyömaan arkea? 

  Uutta turvallisuuskoulutusprosessia lähdettiin suunnittelemaan niin, että sen avulla työnjohtajien aikaa saataisiin vapautettua työntekijöiden tietojen hallinnasta itse työn johtamiseen. Uuden prosessin avulla työnjohtajien ei enää tarvitse huolehtia työntekijöiden perustietojen kirjaamisesta työmaatoimistolla ja työntekijä voi suorittaa turvallisuuskoulutuksen itsenäisesti jo ennen työkohteeseen saapumista omalla mobiililaitteellaan. 

  Ennen työntekijän töiden aloittamista työnjohdon tehtäväksi jää paikan päällä ainoastaan työmaakierroksen järjestäminen ja työntekijän henkilöllisyyden varmentaminen, kaikki muu on hoidettu digitaalisesti ennakkoon. 

  Lataa tästä top 6 asiaa, joita voit kehittää työmaaperehdytyksissä–> 

  Koulutusten hallinnointi on vaivatonta 

  Aineistojen luomisesta on tehty mahdollisimman helppoa työnjohdolle. Kokoamme asiakkaan koulutusaineiston yhteen moduuleiksi ja tarkistamme aineiston myös pedagogisesta näkökulmasta sekä annamme kehitysehdotukset nykyiselle aineistolle. Valmiin koulutuspaketin voi kopioida uuden työmaan turvallisuuskoulutukseksi eikä aineiston luomista tarvitse siis aloittaa jokaisen työmaan kohdalla alusta. Useissa tapauksissa aluesuunnitelman sekä työmaan tietojen päivittäminen riittää, jolloin työmaakohtaisen aineiston saa tarvittaessa käyttöön muutamassa minuutissa. 

   

  Kun katsoin erään työmaan dataa, niin siitä selvisi, että yhtenä sunnuntaina opiskeli 300 työntekijää samanaikaisesti. Onkin mielenkiintoista ajatella, että nuo 300 työntekijää olisi ollut maanantaiaamuna siinä yhdessä työmaakopissa, kun työnjohtaja olisi käynyt asiat läpi. – Teemu Vaalasmaa

  Datan hyödyntäminen työturvallisuuden kehittämisessä 

  Verkkokoulutus tarjoaa hyvät eväät datalla johtamiseen. Analysoimalla Clanedin kattavaa suoritusdataa sekä testituloksia voidaan tehdä päätelmiä siitä, onko nykyinen materiaali käyttäjän näkökulmasta kiinnostavaa ja kattavuudeltaan riittävää kyseisen työmaan tarpeisiin. Esimerkkinä, jos työmaalla esiintyy tietyntyyppisiä turvallisuushavaintoja keskimääräistä enemmän voidaan niitä pyrkiä vähentämään kohdistamalla koulutuksen sisältöä havaintojen ympärille.

  Sisällön kohdentamisen lisäksi oppimistuloksia voidaan parantaa tarjoamalla koulutettaville entistä interaktiivisempaa sisältöä esimerkiksi videoiden avulla. Käyttäjää aktivoivat elementit koulutusmateriaalissa parantavat tutkitusti oppimistuloksia, mikä lopulta näkyy vähentyneinä turvallisuushavaintoina sekä työtapaturmina. 

  Samalla näet useimmissa tapauksissa selvää säästöä. Monet työmaat ovat saaneet pudotettua myös koulutusten kustannuksia merkittävästi, koska työnjohtajien ei tarvitse henkilökohtaisesti käydä jokaista koulutusta. Parhaimmillaan yhden koulutuksen kustannus on pudonnut -80%.  

  Samalla ollaan pystytty kouluttamaan useita samanaikaisesti ja näkemään missä tietyillä työntekijöillä on haasteita. 

  Book A Demo With Claned
  Jaa tämä artikkeli
  Lisää tutkittavaa