Kirjaudu

Kuinka Solita vähensi käyttökoulutuksiin käytettävän ajan päivästä tuntiin?

Ongelma

Tässä projektissa Solitan oli löydettävä tehokkaampi tapa kouluttaa asiakkaitaan käyttämään omaa tuotettaan heidän tuotevalikoimassaan. Jos he eivät pysty opettamaan asiakkaitaan käyttämään tuotettaan tehokkaasti, heidän on epätodennäköisempää myydä sitä heille. Projektin toinen osa oli luoda skaalautuva perehdytysprosessi uusille työntekijöille. Vanha perehdytys ei ollut riittävästi vastaamaan nopeasti kasvavan yrityksen tarpeita. Tässä projektissa Solitalla oli kaksi tavoitetta: 1. Kouluttaa asiakkaitaan tehokkaammin käyttämään Agile Data Engine -nimistä ohjelmistotuotettaan 2. Luoda yhtenäinen ja skaalautuva perehdytysprosessi uusille työntekijöille

Yhteistyö Clanedin kanssa

Vanha perehdytys ei vastannut täysin nopeasti kasvavan yrityksen tarpeita. Ratkaisuun sisältyivät Clanedin “oppimismuotoilu” -työpajat, joissa suunnittelimme yhdessä kurssin pedagogisen rakenteen ja asianmukaisen oppimisratkaisun. Suunnittelimme ja rakensimme verkkopohjaisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa asiakkaiden kurssien suorittamisen milloin tahansa ja missä tahansa. Tällä tavoin aikataulutus ei olisi ongelma. Se myös vapauttaa kurssin ohjaajien aikaa. He voivat edelleen helposti ohjata asiakkaita, mutta heidän ei tarvitse olla jatkuvasti “läsnä”. Kaikki kurssimateriaalit tehtiin helposti saataville Clanedin verkkopohjaisella koulutusalustalla. He päättivät käyttää Clanedin verkkopohjaista koulutusalustaa. Yhdessä loimme myös toisen verkkopohjaisen oppimisympäristön. HR-tiimi siirsi kaikki perehdytysmateriaalinsa intranetistään Clanediin. Tämä mahdollisti heille materiaalien jakamisen ja työntekijöiden tutustuttamisen organisaatioon viikkoja ennen heidän ensimmäistä virallista työpäiväänsä.

Tulokset

Projektin jälkeen Solitaa kiinnosti nähdä, miten siirtymä oli onnistunut. Tämän vuoksi Claned toteutti analyysin mittaamaan verkkokoulutuksen vaikutusta ja osoittaakseen sen toimivuuden. Hienot tulokset osoittavat, että: Claned on helpottanut käyttökoulutusten aikatauluttamista. Asiakkaat ovat pitäneet siitä, että heidän ei tarvitse suorittaa koulutusta tiettyyn aikaan, vaan voivat aloittaa omalla ajallaan. Asiakkaat ja työntekijät pitävät alustan käyttöä helppona yrityskäytössä olevana koulutusjärjestelmänä. Solita on säästänyt valtavan määrän aikaa: koulutustilaisuuden järjestämiseen kuluva aika on vähentynyt yhdestä kokonaisesta päivästä vain yhteen tuntiin. Perehdytysprosessi voidaan nyt aloittaa paljon aiemmin, kaksi viikkoa ennen uuden työntekijän ensimmäistä päivää. Sisällön päivittäminen on helppoa myös jatkuvien kurssien aikana. Suorituksia on helppo seurata, mikä ei aiemmin ollut mahdollista ilman asianmukaista koulutusjärjestelmää. Se auttaa tunnistamaan, mitkä sisällöt ovat suosittuja ja mikä ei toimi niin hyvin. Olemme suunnitelleet ja luoneet verkko-oppimisympäristön, joka mahdollistaa asiakkaiden kurssien suorittamisen milloin tahansa ja missä tahansa. Kokonaisuudessaan perehdytysprosessi on nyt paljon skaalautuvampi ja rakenteellisempi. Se sopii nopeasti kasvavan ja kansainvälistyvän yrityksen tarpeisiin.

Kun aloitimme Clanedin kanssa ensimmäisen kerran, meille kävi heti selväksi, että meidän täytyy tehdä enemmän verkkokoulutuksia. Meidän täytyy tarjota eri tasoisia koulutuksia live-sessioiden sijaan. Clanedin avulla koulutuksen aloittaminen on paljon helpompaa.