Kirjaudu

Mitä ovat ammatilliset oppimisyhteisöt? Kuinka hyödyntää niitä organisaatiossasi?

 | Kirjoittanut: 

Chris Hutchinson
Sisällysluettelo
  Add a header to begin generating the table of contents
  Book A Demo With Claned

  Ammatilliset oppimisyhteisöt (Professional learning communities = PLC) organisaatioiden kontekstissa ovat ammattilaisten yhteistyöryhmiä, jotka kokoontuvat parantamaan tietämystään, taitojaan ja käytäntöjään liittyen heidän omaan rooliinsa.

  Nämä yhteisöt pelaavat ratkaisevan tärkeää roolia jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kulttuurin edistämisessä organisaatiossa. Mutta miten organisaatiot voivat perustaa ja käynnistää sellaisia PLC-ryhmiä, jotka palvelevat yksilöiden kehitystavoitteita sekä tuovat organisaatiolle vaikutusta? Millainen ohjaus, seuranta ja osallistuminen ovat tarpeen? Kaikkein tärkeintä, miksi ne (PLC-ryhmät) ovat hyödyksi organisaatioille?

  Tulevien artikkelisarjojen myötä pyrimme syventymään näihin ja muihin PLC-ryhmiin liittyviin kysymyksiin sekä siihen, miten organisaatiosi voi hyödyntää niiden voimaa luodakseen kattavamman, osallistavamman ja autonomisemman oppimiskulttuurin.

  Jos olet jo aloittanut PLC:n perustamisen tai harkitset mitä tarvitset sen luomiseen, niin sinulle on varmasti jo käynyt selväksi, että PLC:n luominen, kehittäminen ja tukeminen ei ole mikään pieni hanke.

  Asettamisesta selkeisiin tavoitteisiin, riittävän tuen ja hallintamekanismien luomiseen ja prosessien kehittämiseen, PLC:n luominen saattaa tuntua suurelta haasteelta, riippumatta siitä missä vaiheessa organisaatiosi on. Se on kuitenkin myös elintärkeä tehtävä niille organisaatioille, jotka pyrkivät olemaan sopeutuvaisia, dynaamisia ja kehittämään upeita tiimejä, jotka pystyvät käsittelemään uusia haasteita.

  Joten yksinkertaisuuden ja selkeyden vuoksi tässä artikkelissa keskitytään yksinomaan PLC-ryhmien parhaisiin käytäntöihin. Lisäksi jaamme parhaat käytännöt kolmeen osaan: PLC:n tunnistaminen ja/tai käynnistäminen, PLC-ryhmien tukeminen ja motivoiminen sekä lopuksi PLC:n hallinta ja kehittäminen.

  Ammatillisten oppimisyhteisöjen (PLC) voiman avaaminen

  Kun päätös on tehty tai käy ilmi, että organisaatio hyötyisi muodollisemmasta PLC:stä, ensimmäinen askel tämän idean toteuttamiseen on ymmärtää tarve/rooli, tiedottaa henkilöstöä, järjestää pääsy ja valmistella aloite onnistumista ja vaikutusta varten.

  Hyvä uutinen on, että lähes mikään ammatillinen organisaatio ei aloita täysin tyhjästä. Ammatilliset oppimisyhteisöt ovat jo olemassa (yleensä epävirallisessa, epämuodollisessa muodossa) kaikissa organisaatioissa – ajattele kuinka yksilöt yleensä kysyvät toisiltaan apua tehtävässä, miten suorittaa tietty menettelytapa tai jopa missä löytää tietty asia – aina kahvista keittiöstä tärkeisiin tiedostoihin järjestelmässä.

  Nämä ovat kaikki yleisiä esimerkkejä oppimisyhteisön toiminnasta. Temppu on tunnistaa ne sektorit, aiheet tai alueet, joilla tällainen tuki on kaikkein tarpeellisinta, ja muodollistaa se tavalla, joka tekee siitä organisoitua ja saavutettavaa, mutta samalla mahdollistaa tietyn autonomian pääsyn ja osallistumisen suhteen yhteiseen tietoon.

  Lue lisää: Perehdytyksestä jatkuvaan oppimiseen

  PLC:n tarpeen tunnistaminen

  Matka kohti menestyksekästä PLC:n rakentamista alkaa tarpeen tunnistamisella organisaatiossasi. Tarpeen tunnistaminen voi sisältää useita ratkaisevia vaiheita:

  Organisaation tavoitteiden arviointi: Aloita yhdistämällä PLC:n idea organisaatiosi yleisiin tavoitteisiin. Harkitse niitä tietovajeita tai taitopuutteita, joita PLC voisi käsitellä osana näiden tavoitteiden saavuttamista. Voit kerätä tämän tiedon esimerkiksi yrityskyselyillä, suorittamalla suorituskykydata-analyysiä tai haastattelemalla esimerkiksi osastopäälliköitä ja yksilöitä.

  Työntekijöiden kiinnostuksen kartoittaminen: Arvioi työntekijöidesi tai tiimin jäsenten kiinnostusta ja innostuneisuutta. Suorita kyselyitä tai epävirallisia keskusteluja, jotta ymmärrät heidän halukkuutensa osallistua yhteisölliseen oppimiseen ja osallistua PLC:hen. Tämä voidaan tehdä ensimmäisen tiedonkeruun aikana.

  • Kun kommunikoit työntekijöiden kanssa PLC:stä, on tärkeää tehdä selväksi, että tämä ei ole heille “lisätyötä”, vaan PLC on osa heidän työprosessejaan, tapa jakaa ja kehittää tietoa sekä helpottaa heidän työtään.

  Aihealueen asiantuntijoiden tunnistaminen: Tunnista mahdolliset aihealueen asiantuntijat organisaatiossasi, jotka voivat edistää yhteisön kasvua. Nämä henkilöt voivat toimia keskustelujen ja aktiviteettien ohjaajina tai mentoreina. Organisaatioilla on usein jäsenistössään valtavia määriä “piilotettua tietoa”.

  • Riippuen organisaatiosi koosta ja rakenteesta, aihealueen asiantuntijat voivat olla määrättyjä rooleja, kuten osastopäällikkö, tai rooleja, joita kuka tahansa voi täyttää tarvittaessa – aivan kuten Wikipedia-sivu, johon kuka tahansa validia, asiaankuuluvaa ja hyödyllistä tietoa aiheesta omaava henkilö voi osallistua – ja tietysti käyttämällä oikeaa järjestelmää – kuten CLANED – PLC:n isännöimiseen voi laajentaa vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia niin sanotulle “avoimelle osallistumiselle” aiheisiin.

  Mielenkiintoinen tosiasia: vaikka et pystyisi tunnistamaan sitä, suurimmassa osassa organisaatioita on jo olemassa jollain tavalla PLC – se voi olla epävirallinen tai piilotettu yksityisviesteissä ja ryhmäkeskusteluissa, mutta se on olemassa – temppu on oppia tunnistamaan se ja luomaan keskitetty järjestelmä, johon ihmiset voivat osallistua ja sitoutua siihen – onneksi CLANED auttaa sinua tässä.

  Lue lisää: Kuinka tehostaa ammatillisia oppimiskokemuksia

  Ammatillisen oppimisyhteisön (PLC) lanseeraus

  Kun olet tunnistanut tarpeen PLC:lle, seuraava vaihe on sen onnistunut lanseeraus. Kuten useimmissa onnistuneissa lanseerauksissa, on joitain seikkoja, jotka on otettava huomioon, jotta saavutetaan sujuva lanseeraus, mutta kun tehdään oikein, ne auttavat myös ylläpitämään ja kehittämään PLC:täsi edelleen.

  Tämän lisäksi tai ehkä sen edellä, tähän on sitouduttava käytännössä. Muista, että PLC:t ovat dynaamisia, ne vaativat useiden persoonallisuuksien yhteistyötä.

  Tämä tarkoittaa, että niihin kuluu aikaa – aikaa yksilöiden sopeutua ja tulla mukaviksi, aikaa heidän nähdä ja kokea PLC:n hyödyt sekä aikaa havainnoida, seurata ja tehdä muutoksia.

  Toisin kuin uuden ohjelmiston käyttöönotto, jota kaikkien on käytettävä tietyissä toiminnoissa, PLC:n tulisi olla jotain, mitä ihmiset haluavat käyttää. Se auttaa heitä löytämään vastauksia kysymyksiinsä, mahdollistaa heidän taitojensa kehittämisen ja voi antaa heille mahdollisuuden tulla kuulluksi ja jakaa tietoaan.

  Määritä tarkoitus: Artikuloi selkeästi PLC:n tarkoitus ja tavoitteet. Mitä tietoa tai taitoja haluatte kehittää yhdessä? Tarkka tehtäväselostus auttaa ohjaamaan yhteisön toimintaa. PLC:n erityisten oppimistavoitteiden lisäksi on mainittava myös yhteisölliset, “horisontaaliset” rakenteet, kuten autonomia, yksilöllinen osallistuminen ja “orgaaninen kehitys”, sillä ne ovat usein tehokkaiden PLC:iden taustalla. Tämä auttaa selventämään työntekijöille, että PLC on yhtä paljon “heidän kauttaan” kuin “heidän puolestaan”.

  Valitse oikea alusta: Valitse alusta tai tila, jossa PLC voi kokoontua, vuorovaikuttaa ja jakaa tietoa. Tämä voi olla fyysinen kokoustila tai digitaalinen alusta, riippuen organisaationne rakenteesta ja mieltymyksistä. Liiketoiminnan ja organisaatioiden yhä lisääntyvän digitalisaation ja verkottuneisuuden vuoksi on kuitenkin hyvä idea käyttää joitain digitaalisia työkaluja dokumentoinnin helpottamiseksi.

  • Koska yksilöiden ja organisaation tiedon kehittäminen ja kasvattaminen on yksi PLC:n tavoitteista, digitaalinen dokumentointi, resurssit ja keskustelut ovat ihanteellinen tapa perustaa PLC. Muita huomioitavia seikkoja alustaa valittaessa ovat käyttäjäystävällisyys, sosiaalisten ominaisuuksien sisällyttäminen, kuten kommentointi ja sisällön sekä ideoiden keskustelu, päivittämisen helppous, järjestelyvaihtoehdot sekä mahdollisuus nähdä ja analysoida siinä tapahtuvat toiminnot ja aktiviteetit.
  • Toisinaan organisaatio saattaa harkita Slackin tai Teamsin kaltaisten kanavien käyttämistä PLC:lle, ja vaikka ne tarjoavatkin joitain etuja tuttujen formaattiensa vuoksi, niiden haitat selkeyden ja organisaatiokyvyn suhteen voivat nopeasti muodostua ongelmaksi, mikä johtaa keskeisen tiedon hautautumiseen tai yksilöiden “lokeroitumiseen” ja vähentyneeseen läpinäkyvyyteen.

  Kutsu osallistujat: Kutsu työntekijöitä tai tiimin jäseniä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tai osoittaneet asiantuntemustaan kyseisellä aihealueella. Varmista, että yhteisö on kaikille halukkaille avoin ja saavutettava.

  • Tähän voi myös liittyä jonkin verran “hypeä” käsitteen ympärille – muista, että tavoitteenasi PLC:n käynnistämisessä ja lanseeraamisessa tulisi olla työntekijöiden työelämän parantaminen. Se on paikka, jossa he voivat soveltaa ja ilmaista kokemustaan ja asiantuntemustaan tavalla, joka korostaa heidän panoksensa näkyvyyttä ja vaikutusta.

  Vahvista kokousprotokollat: Määritä kokousten tai vuorovaikutusten tiheys ja formaatti. Olipa kyse sitten viikoittaisista virtuaalikokouksista, kuukausittaisista työpajoista, asynkronisesta verkko-osallistumisesta tai näiden yhdistelmästä. Riippumatta siitä, miten toteutat sen tarpeidesi mukaan, säännöllisen aikataulun luominen auttaa ylläpitämään osallistumista.

  Aseta odotukset: Viestitä osallistumisen, panostuksen ja luottamuksellisuuden odotukset PLC:ssä. Kannusta avoimeen vuoropuheluun ja aktiiviseen osallistumiseen kaikilta jäseniltä. Voimme ottaa oppia yhteisön toiminnan periaatteista (COP) – ajattele PLC:n COP:na, jossa jäsenet sijoittuvat aiheen ympärille muodostuviin renkaisiin – keskellä ovat ne henkilöt, joilla on eniten tietoa tietyllä aihealueella, ja ulospäin siirryttäessä muut, joilla on aiheesta vähemmän tietoa ja kokemusta.

  • Huomaa, että tässä mallissa ei ole “opettajaa”, “johtajaa” tai “vastaavaa henkilöä”, vain eri tasoisia oivalluksia. Oivallusten karttuessa yksilöt etenevät vähitellen yhteisön keskustaan. On sanomattakin selvää, että henkilö, joka on keskiössä yhdessä aiheessa, saattaa samanaikaisesti vasta kehittää tietämystään muissa aiheissa, ja on hyvin todennäköistä, että aiheiden välillä on päällekkäisyyksiä.

  Yhteenveto

  Jatkuvan oppimisen kulttuurin edistäminen voi olla ratkaisevaa organisaatioille, jotka pyrkivät pysymään kilpailukykyisinä ja innovatiivisina. Ammatilliset oppimisyhteisöt (PLC) toimivat tehokkaana välineenä tämän kulttuurin viljelyssä ja työntekijöiden voimaannuttamisessa.

  Vaikka PLC:iden käynnistäminen ja kehittäminen saattavatkin tuoda haasteita, palkinnot ovat merkittäviä. Kuten olemme käsitelleet tässä artikkelissa, tarpeen tunnistaminen, selkeiden tavoitteiden asettaminen sekä osallistava ja innostava ympäristön luominen ovat ensimmäiset askeleet kohti PLC-menestystä.

  Nämä parhaat käytännöt toteuttamalla organisaatiot voivat hyödyntää tiimiensä potentiaalia, edistää yhteistyötä ja lisätä kokonaistuottavuutta. Jatkaessamme matkaamme PLC:iden maailmassa, seuraava etappimme paljastaa tehokkaita strategioita näiden dynaamisten oppimisyhteisöjen tukemiseen ja motivoimiseen. Pysy mukana, pysy sitoutuneena ja odota lisää oivalluksia PLC-johtamisesta. Organisaatiosi oppimismatka on vasta alkumetreillä.

  Book A Demo With Claned
  Jaa tämä artikkeli
  Lisää tutkittavaa