Kirjaudu

Unelmista totta – verkkokoulutus vie suomalaisen huippuopetuksen maailmalle

 | Kirjoittanut: 

Claned
Sisällysluettelo
  Add a header to begin generating the table of contents
  Book A Demo With Claned

  Olipa kerran kunnianhimoinen kaakkoissuomalainen ammattikorkeakoulu. Jo vuosien ajan sen käytävillä oli käynyt melkoinen vilinä ja vilske, kun innokkaat opiskelijat ahmivat tietämystä tulevaisuuden ammatteja varten. Mutta vaikka opetus maistui ja elämän eväitä leivottiin, ei koulussa kuitenkaan tyydytty katselemaan vain omien seinien sisään. Viisaasti siellä todettiin, että maailma on suuri ja täynnä opinnälkää, ja että kotikontujen kukkuloiden takana eleli suunnaton määrä ihmisiä, jotka voisivat hyvinkin olla kiinnostuneita maistelemaan suomalaisen opetuksen maukkaita hedelmiä.

  Vaan siitäpä seurasi pulma: jos kaikki eivät pääse saapumaan paikan päälle, kuinka parhaita herkkuja voitaisiin tarjota heille sijainnista riippumatta ja vielä houkuttelevasti paketoituna? Samalla voitaisiin ratkaista toinenkin ongelma, sillä vaikka koulun käytävillä vielä riitti vilinää, saattaisi se hyvinkin tulevaisuudessa tulla hieman hiipumaan. Jos omien opiskelijoiden määrä kääntyisi laskuun, tulisi kaukaisempien opinnälkäisten tavoittamiselle olemaan todellinen tarve.

  Tätä pulmaa Xamk lähti toden teolla ratkomaan ja löysi siihen avukseen kumppanin nimeltään Claned.

  Digitaalinen oppimisympäristö vie koulutuksen vaikka sinne missä pippuri kasvaa

  Kuten edellä kerrotusta tarinasta kävi ilmi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tilanne on mielenkiintoinen: heillä on laadukas tuote – suomalainen koulutus – jota haluttaisiin tarjota muuallekin kuin oman oppilaitoksen seinien sisälle. Syitä opetuksen viennille on enemmän kuin yksi.

  Ensinnäkin maailmassa on jatkuvasti kasvava tarve laadukkaalle koulutukselle. Useassa maassa on enemmän halukkaita oppijoita kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja. Mikä olisi tähän parempi lääke kuin maailman huippua oleva suomalainen koulutus. Eikä Xamk ole tässä ainao. Maastamme löytyy runsaasti oppilaitoksia ja muita erityisosaajia, joilla olisi paljon tarjottavaa koulutusosaamista kansainvälisille markkinoille. Kysyntää siis on. Pitäisi vain keksiä keino tarjonnan välittämiselle.

  Claned custom learning design

  Toinen merkittävä syy Xamkin koulutusviennille on riskien jakaminen. Mitä tapahtuu, kun muuttoliike vie yhä useamman nuoren pois Kaakkois-Suomesta, mikä voi tulevaisuudessa johtaa opiskelijamäärien laskuun? Silloin täytyy katsoa omaa pihaa pidemmälle ja tähdätä suuremmille vesille.

  Kaiken lisäksi uusimman kapulan opetusviennin vankkureiden rattaisiin viskasi maailmalla nyt jylläävä COVID-19 pandemia. Perinteiset vierailut oppilaitoksissa sekä ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden saapuminen Xamkiin muuttuivat kertaheitolla hankalammiksi.

  Mikä sitten oli vastaus pulmiin? E-learning ja oma digitaalinen oppimisympäristö. Jos opiskelijat eivät pääse meidän luoksemme, viekäämme me koulutus heidän luokseen. Ajatus saattaa vaikuttaa ilmeiseltä, mutta kun yksityiskohtia alkaa tarkastella lähemmin, löytyy pinnan alta iso määrä liikkuvia osia.

  Kultainen portti kansainvälisille koulutusmarkkinoille

  Kun oppilaitoksen osaamista lähdettiin kaupallistamaan ja viemään ulkomaille, tuli pian selväksi, että kurssitarjonnassa pitää panostaa digitaalisuuteen ja e-learningiin. Xamkin tavoite on tehdä koulutusviennistä iso osa liiketoimintaansa. Rehtori Heikki Saastamoisen mukaan he näkevät erityisen paljon potentiaalia Aasiassa ja Afrikassa, joissa väestö kasvaa ja vaurastuu paljon nopeammin kuin paikallinen koulutustarjonta ehtii lisääntyä. Myös Itä-Euroopassa on havaittavissa markkinarakoa.

  Lopputuloksena syntyivät Xamkin mikrokurssit, oma verkkokauppa sekä Clanedin digitaalinen oppimisalusta. Urakka ei ollut mitätön, sillä mikrokurssien toteuttamiseen sekä verkkokaupan rakentamiseen sijoitettiin lopulta satoja tuhansia euroja ja käytettiin useampi vuosi.

  Xamk aikoo jakaa palvelunsa myös muiden halukkaiden oppilaitosten käyttöön vuoden 2021 aikana. Projektipäällikkö Pekka Pulkkisen mielestä ei olisi järkevää, että jokainen oppilaitos joutuisi rakentamaan oman mallinsa alusta asti. Oppilaitokset voivat säästää rahaa käyttämällä Xamkin palvelua, ja Pulkkinen sanoo saaneensa jo rutkasti yhteydenottoja.

  Mikrokurssit sallivat täsmäoppimisen

  Xamkin koulutusviennin tuote ovat mikrokurssit. Ne ovat maksullisia ja lyhyitä englanninkielisiä verkkokursseja. Jokainen kurssi koostuu moduuleista, jotka voivat olla videoita, oppimistehtäviä, pieniä tenttejä sekä muita digitaalisia materiaaleja.

  Kukin kurssi käsittelee tarkkaan rajattua aihealuetta jostain suuremmasta kokonaisuudesta. Oppijalle jää valta valita itselleen tärkeimmät aiheet. Yksi mikrokurssi on noin kymmenen tuntia pitkä. Siihen saattaa sisältyä esimerkiksi 5-10 opetusvideota ja 20-60 sivua tekstimateriaalia kuvineen ja kuvaajineen. Materiaalit mahdollistavat itsenäisen opiskelun, mutta Clanedin oppimisalustan kautta oppijan on kuitenkin helppoa myös keskustella ja jakaa tietojaan toisten samaa mikrokurssia tekevien ihmisten kanssa.

  Mikrokurssien toteutuksesta vastaavat Xamkin opettajat sekä heidän oma tuotantoryhmänsä. Projekti ei ole ollut helppo, sillä siinä on täytynyt ottaa huomioon useat alaa koskevat lait ja säännökset. Tällaisen e-learning-projektin toteuttamiseen ei myöskään ole ollut valmista mallia, vaan on täytynyt kokeilla erilaisia ratkaisuja ja valita sitten niistä toimivimmat. Ohjenuorana on käytetty ajatusmallia ”tekemällä opitaan”. Se on toiminut, sillä Xamk on onnistunut luomaan itselleen valmiin mallin, jonka avulla uusia digitaalisen oppimisen mikrokursseja voidaan tehdä systemaattisesti.

  Kun lähdetään luomaan uutta mikrokurssia, tulee tietyt vaiheet käydä läpi. Tuotantoryhmän vetäjä Tomi Numenton mukaan kaikkein tärkeintä on aiheen valinta. Usein opettajat tuntevat oman erityisosaamisalueensa hyvin, mutta eivät välttämättä osaa luoda sen pohjalta kaupallistettavaa kurssia. Tämän takia on hyödyllistä, että tuotantoryhmä auttaa opettajia aiheiden valinnassa.

  Mikrokurssien tekeminen ei välttämättä sovi kaikille. Se vaatii intohimoa, eikä opettajien pakottaminen mikrokurssien tekoon ole koskaan tuottanut hyviä tuloksia. Vaaditaan myös kykyä osata luopua rakkaistakin ideoista, mikäli ne eivät sovi kaupallistettavaksi. Jos samasta aiheesta löytyy googlaamalla jo valmiiksi paljon ilmaista oppimismateriaalia, ei ideasta ole mielekästä lähteä jalostamaan mikrokurssia. Xamk haluaa tuottaa digitaaliseen oppimisympäristöön e-learning-kursseja, jotka ovat uniikkeja.

  Kurssien toteutus on jaettu selkeästi kahtia: opettaja voi keskittyä opettamaan ja tuotantoryhmä huolehtii kaikesta muusta. Mikrokursseja tehtäessä ideana on, että opettajien ei itse tarvitsisi opetella mitään heidän omaan osaamisalueeseensa liittymätöntä (kuten videoiden editointia tai äänittämistä). Kuvaaminen, valaistus, editointi ja grafiikat ovat kaikki tuotantoryhmän vastuulla. He myös auttavat opettajia esiintymään kameralle ja käyttämään Englannin kieltä luontevasti.

  Tärkeintä olisi saada opettaja keskittymään opettamiseen ja unohtamaan kaiken muun. Parhaat digitaalisen oppimisen videot syntyvät, kun esiintyjä on oma itsensä ja osaa käyttää oikean elämän esimerkkejä sekä kertoa tarinoita, jotka jäävät kuulijan mieleen.

  Miten valita oikeat kumppanit?

  Xamkin työntekijät huolehtivat itse mikrokurssien toteutuksesta sekä verkkokaupan toiminnasta. He tarvitsivat kuitenkin vielä verkko-oppimisalustan, jolla oppijat voivat suorittaa ostamansa mikrokurssit. Valinnassaan he päätyivät monien vaihtoehtojen joukosta Clanediin. Syitä tähän olivat Pekka Pulkkisen mukaan Clanedin tarjoamat Learning Design -oppimissuunnittelu ja pedagoginen suunnittelu sekä se, että Clanedilla työskentelee erittäin hyviä tyyppejä. Claned on Pulkkisen sanoin muutakin kuin vain tekninen ratkaisu. Hänen mielestään yhteistyö on ollut helppoa ja Clanedilta on tullut useita hyödyllisiä parannusehdotuksia koko projektin aikana.

  Clanedin alustassa on kyse sosiaalisesta oppimisesta. Se antaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia ryhmässä mutta digitaalisessa ympäristössä. Opintomateriaalien hyödyntämisen lisäksi käyttäjät voivat esimerkiksi keskustella aiheista toisten kurssilaisten kanssa ja jakaa omia muistiinpanojaan.

  Verkko-opetuksen koordinaattori Tiina Parkkosen mukaan käyttö on helppoa sekä opettajille että oppilaille. Hän kertoo Clanedista saadun palautteen olleen positiivista. Opettajat ovat erityisesti pitäneet alustan helppokäyttöisyydestä sekä siitä, että he voivat seurata kunkin oppilaan edistymistä tarkasti. Tämä auttaa heitä tunnistamaan kurssiensa ongelmakohtia. Jos opettaja esimerkiksi huomaa useamman oppilaan lopettaneen kurssimateriaalien läpikäynnin samassa kohtaa, voi hän tarkastelun jälkeen muuttaa kokonaisuutta palvelemaan paremmin oppilaitaan.

  Pyrimme Clanedilla aina muovaamaan digitaalisen oppimisen palvelumme kumppanin tarpeiden mukaan. Xamkin kohdalla oli tärkeää, että kurssien ostaminen tapahtui Xamk Pulse -verkkokaupassa, ja että sen jälkeen oppija löytää ostamansa materiaalit Clanedista sovitun aikaa. Suurin osa toimenpiteistä tehtiin Xamkin verkkokaupassa. Mahdollisimman moni asia pyrittiin automatisoimaan, jotta vältettäisiin turhaa manuaalista työtä. Lisäetuna Clanedin käytössä on, että käyttäjä tarvitsee vain yhden käyttäjätunnuksen, jolla voi kirjautua kaikkiin palveluihin.
  Teknisesti Claned on helppo ratkaisu. Sen käyttö ei vaadi SCORM:n tai ohjelmointitaitojen opettelua. Kukin voi hyödyntää niitä työkaluja, jotka ovat itselle kaikkein tutuimmat.

  Lähetä meille viesti, niin kerromme lisää Clanedin tarjoamista mahdollisuuksista.

  Claned Group Ltd. 
  Vesa Perälä 
  Founder & CEO 
  vesa@claned.com

  Petri Virtanen
  CCO
  petri@claned.com 

  Book A Demo With Claned
  Jaa tämä artikkeli
  Lisää tutkittavaa