Kirjaudu

Uudenlaiset oppimisympäristöt säästävät yrityksen resursseja

7 minuutin luku

 | Kirjoittanut: 

Claned
Sisällysluettelo
  Add a header to begin generating the table of contents
  Book A Demo With Claned

  Millaista olisi olla teknologiayritys, jossa riittää halua auttaa muita yrityksiä ja koko yhteiskuntaa uudistamaan vanhoja toimintatapojaan paremmiksi? Lähes kaikille yrityksille nimittäin kertyy toimintansa seurauksena runsaasti tietoa. Kukapa ei haluaisi muuttaa sitä viisaudeksi, jonka voimin omaa toimintaa voisi kehittää eteenpäin ja samalla kenties tönäistä ympäröivää maailmaa hieman parempaan suuntaan. Solita halusi auttaa juuri tämän tiedon valjastamisessa.

  Liikeidea toimi ja Solita alkoi kasvaa. Pian yli 1 000 erikoisosaajaa yhteensä kuudessa eri maassa ahkeroi erinäisten älykkäiden teknologiaratkaisujen parissa. Se tiesi jatkuvia projekteja, suuria asiakasmääriä ja uusia työntekijöitä. Solitan tapauksessa kyse ei myöskään ollut ihan siitä tavanomaisimmasta torikaupasta, vaan yrityksessä kehitetyt tuotteet olivat hieman monimutkaisempia ja vaativat perehdytystä niin asiakkaiden kuin omien työntekijöidenkin kohdalla.

  Tämä aiheutti kuitenkin päänvaivaa. Mitä enemmän uusia asiakkaita saatiin, sitä enemmän Solitan asiantuntijoiden aikaa alkoi kulua koulutusten järjestämiseen. Sama perehdytyksen tarve koski myös omia työntekijöitä, joiden tuli heidänkin hallita kauppatavaransa ja ymmärrettävä yrityksen toimintatavat.

  Tilannetta lähdettiin ratkomaan yhdessä Clanedin kanssa. Olihan Solitan tavoitteena olla muutosvoima yhteiskunnassa, joten totta kai he halusivat itsekin kehittää toimintaansa kohti parempaa.

  Ymmärtävätkö asiakkaat tuotettasi?

  Kuten äsken kerrotusta tarinasta kävi ilmi, Solitalle on erittäin tärkeää, että sekä omat työntekijät että asiakkaat ymmärtävät heidän tuotteitaan.

  Otetaan esimerkiksi Solitan tarjoama Agile Data Engine. Kyseessä on alusta pilvipohjaisten tietovarastojen kehittämiseen ja operointiin. Sen käyttö ei loppupeleissä ole erityisen vaikeaa, mutta hyvä tuote menee kuitenkin hukkaan (ja kauppoja menetetään), jos asiakkaita ei onnistuta kouluttamaan oikein.

  ”Agile Data Engine ei ole helppo tuote. Tai no sitä on helppo käyttää, mutta pitää ymmärtää, mitä kaikkea tuotteella pystyy tehdä. Meille on tärkeää, että asiakkaat osaavat käyttää kaikkia tärkeimpiä ominaisuuksia. Silloin he saavat tuotteesta kaiken irti.”, toteaa Solitan Customer Success Manager Tuomas Alivuotila.

  Erityisen tärkeää asiakkaan tuoteymmärrys on proof of concept -vaiheessa, jolloin heidät tulisi saada vakuutettua suunnitellun projektin toimivuudesta. Tämän vaiheen perusteella voidaan sitten tehdä päätös projektin aloittamisesta tai kuoppaamisesta. Jos Agile Data Enginen käyttömahdollisuudet eivät käy tässä vaiheessa asiakkaalle selviksi, saattaa heille jäädä tuotteesta huono maku. Pahimmassa tapauksessa koko suunnitelma lentää roskakoriin.

  Sama koulutuksen tarve pätee Alivuotilan mukaan omiin työntekijöihin. Jos konsulteilla on ongelmia Agile Data Enginen käytössä, eivät he todennäköisesti halua käyttää sitä omissa projekteissaankaan.

  Tervetuloa taloon

  Toinen Solitalle tärkeä koulutus on uusien työntekijöiden perehdytys. Unelmatilanteessa uusi työntekijä ymmärtää heti alusta lähtien organisaation rakenteen, tulee osaksi yhteisöä, pääsee aloittamaan työnsä ja yleisesti ottaen nauttii olostaan. Kun kyse on yli 1 000 erikoisosaajaa kuudessa eri maassa työllistävästä yrityksestä, tulee onboardingin suunnitteluun kiinnitettyä erityistä huomiota. Mutkattomasti soljuva perehdytys auttaa uuden työntekijän kestävälle uralle.

  ”Ihmiset ovat tärkein voimavaramme. Mitä nopeammin saamme heidät osaksi yhteisöämme, sitä enemmän he tulevat nauttimaan työstään, ja sitä pidempään he tulevat pysymään Solitalla. Haluamme myös pitää yllä imagoamme hyvänä työnantajana kilpailijoihimme verrattuna. Toimialamme on todella kilpailtu, joten meidänkin täytyy keksiä jatkuvasti uusia keinoja säilyä houkuttelevana vaihtoehtona työmarkkinoilla”, kertoo Solitan HR-koordinaattori Ida Tiili.

  Yrityksessä alettiin miettiä työntekijöiden perehdytysprosessin kehittämistä siinä vaiheessa, kun uusien tulokkaiden saaman onboardingin kattavuudessa huomattiin epätasapainoa, eivätkä kaikki saaneet samanlaista kokemusta. Yksi syy tähän oli, ettei silloinen perehdytysprosessi ollut helposti skaalattavissa. Siispä yrityksen kasvaessa ja työntekijämäärän paisuessa perehdytys ei enää pysynytkään täysin perässä.

  Lisäksi suurin osa uusille työntekijöille tarkoitetuista materiaaleista eli elämäänsä Solitan intranetissä, mikä tarkoitti kahta asiaa. Ensinnäkään perehdytystä ei voitu aloittaa ennen työntekijän ensimmäistä virallista työpäivää, koska vasta silloin heille saattoi antaa pääsyn intranetiin. Toinen ongelma oli, että intranet ei tarjonnut mahdollisuutta seurata, kuinka paljon työntekijät kävivät materiaaleja läpi. Ei siis voitu olla varmoja, kuinka paljon uudet työntekijät oppivat. Tässä vaiheessa uudenlaiset oppimisympäristöt alkoivat kiinnostaa.

  Muutaman eri vaihtoehdon vertailun jälkeen Solitan HR otti Clanedin keväälla käyttöönsä. Clanedin digitaalisen oppimisympäristön avulla Solita pääsi nyt aloittamaan perehdytyksen jo muutamaa viikkoa ennen työntekijän ensimmäistä virallista työpäivää. Näin voidaan hyödyntää se tärkeä etsikkoaika, jolloin uusi työntekijä on kaikkein motivoitunein oppimaan ja sopeutumaan uuteen työyhteisöönsä. Lisäksi Claned ratkaisee HR:n toisen ongelman eli mahdollistaa perehdytyksen etenemisen seurannan.

  ”Emme aiemmin tienneet, lukivatko ihmiset perehdytysmateriaalejamme tai oppivatko he niistä ylipäätään mitään. Etenemisen seurannasta on ollut meille enemmän hyötyä kuin olimme odottaneet. Se auttaa meitä parantamaan työntekijöiden tyytyväisyyttä. Voimme tehdä muutoksia huonosti toimiviin perehdytysmateriaaleihin, jotka muutoin vain tuhlaisivat työntekijöidemme aikaa. Perehdytysprosessimme on nyt hallitumpi”, Tiili sanoo.

  Motivoivaa oppimista

  Jotta koulutus voidaan sisäistää, tulee sen olla koulutettavan mielestä motivoivaa. Solitan Tuomas Alivuotila tuntee edelleen vihlontaa muistellessaan aiemmin saamiaan verkkokoulutuksia. Hän oli aluksi skeptinen myös Clanedin suhteen.

  ”Aiemmat verkkokoulutukseni olivat olleet karmivia. Tehtävänä saattoi esimerkiksi olla tunnin mittaisen YouTube-videon katsominen, minkä jälkeen kouluttaja esitti siitä yksityiskohtaisia kysymyksiä. Minulla oli kivuliaita muistoja. En ollut verkkokoulutuksen puolestapuhuja ennen Clanedia”, Alivuotila kertailee.

  ”Clanedin kursseilla ihmiset yleisesti ottaen osallistuvat koulutukseen. Olen yllättynyt, kuinka hyvin he pärjäävät ilman erityistä opastusta. Tämä kertonee sekä uuden oppimisympäristön toimivuudesta että hyvistä harjoitusmateriaaleista”, hän jatkaa.

  Säästetään koulutukseen kuluvaa aikaa

  Monissa yrityksissä koulutuksiin uppoaa enemmän aikaa ja resursseja kuin olisi tarpeellista. Uudenlaiset oppimisympäristöt kuitenkin mahdollistavat koulutusten virtaviivaistamisen. Samalla voidaan saada aikaan suuria säästöjä. Näin tapahtui myös Solitalla.
  Solitan Data Engineering -tiimin asiakkailleen järjestämät koulutukset vaativat ennen runsaasti omien asiantuntijoiden panostusta. Kaikkineen yhden koulutuksen valmisteluun saattoi kulua kokonainen päivä. Tähän vaikutti erityisesti se, että koulutusten vetäjät vaihtuivat melko usein.

  ”Valmisteluihin ei olisi välttämättä kulunut koko päivää, jos yksi ja sama henkilö olisi aina voinut hoitaa koulutukset. Monesti vetäjä kuitenkin vaihtui. Uuden vetäjän piti aina valmistautua uudestaan ja perehtyä materiaaleihin. Hän saattoi myös haluta tehdä niihin joitain muutoksia. Oppimisympäristön järjestelyyn meni siis oma aikansa”, Customer Success Manager Alivuotila sanoo.

  Clanedin käyttöönoton jälkeen järjestelyihin kuluva aika on onnistuttu pudottamaan murto-osaan. Mihin saattoi ennen kulua koko päivä, pystytään nyt suorittamaan alle tunnissa. Kaikki materiaalit on kerätty valmiiksi uudenlaiseen oppimisympäristöön, jossa asiakkaat voivat suorittaa koulutuksen omien töidensä lomassa. He saavat edelleen tarvittaessa apua verkkokurssin käymiseen, mutta siihen kuluu paljon vähemmän Solitan omien työntekijöiden aikaa, jonka he voivat sen sijaan käyttää muihin tehtäviin.

  Oppimisympäristö sopeutuu kumppanin tarpeisiin

  Kuinka asiakkaille sitten taataan laadukas valmennus niin, että omille asiantuntijoille jää aikaa muuhunkin työhön? Toistuvia asiakaskoulutuksia järjestettäessä ongelmaksi muodostuu usein esimerkiksi yhteisten aikataulujen sovittaminen. Lisäksi asiantuntijoiden osaamiselle löytyy muutakin käyttöä kuin jatkuva koulutusten suunnittelu.

  ”Piti saada verkkokoulutus, joka olisi laadullisesti yhtä hyvää, kuin jos Solitan ’paras’ insinööri olisi vieressä opettamassa kädestä pitäen”, kuvailee Clanedin asiakkuuspäällikkö Teemu Vaalasmaa.

  Tuloksena luotiin Solitan tarpeita vastaava digitaalinen oppimisympäristö, jossa jokainen asiakas voi käydä koulutuksen läpi omaan tahtiinsa. Oppiminen tapahtuu tarkkaan suunniteltujen materiaalien avulla (mm. lyhyet videot ja tekstit), minkä lisäksi oppijat voivat esittää kysymyksiä ohjaajille.

  ”Asiakkaiden mielestä opiskelu on todella helppoa. Meidän ei tarvitse ohjata heitä Clanedin käytössä juuri ollenkaan”, summaa Solitan Customer Success Manager Tuomas Alivuotila.

  Heräsikö sinullakin kiinnostus kehittää yrityksesi koulutusta?

  Lähetä meille viesti, niin kerromme lisää Clanedin tarjoamista mahdollisuuksista.

  Book A Demo With Claned
  Jaa tämä artikkeli
  Lisää tutkittavaa