Kirjaudu

Kuopion työllisyyspalvelu

Kuopiossa tehostetaan työllistymistä digikoulutuksen avulla

Ongelma

Kuopion työllisyyspalvelut käynnistivät työllisyyden kuntakokeilun 1.3.2021. Kokeilun myötä tietyt kohderyhmät siirtyivät TE-palveluista kuntien vastuulle.

Kokeilun tavoitteena oli edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä, koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Erityisenä tavoitteena oli parantaa pitkään työttömänä olleiden, ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien, mahdollisuuksia päästä takaisin työmarkkinoille. Ongelmana oli erityisesti se, että kuinka palvella laadukkaasti verkon välityksellä.

Yhteistyö Clanedin kanssa

Yhteistyön alussa Kuopion työllisyyspalvelut tuotti paljon materiaalia ja linkkejä Clanedin oppimisympäristöön.

Samalla Clanedin kirjautuminen linkitettiin Foreammatti-palveluun, jota työnhakijat käyttivät ennestään. Lopulta kehitettiin kursseja oppimismuotoilu -työpajalla, jotta alustasta saatiin mahdollisimman paljon irti ja hyödyllinen työnhakijoille.

Tulokset

Kuopion työllisyyspalveluiden, Foreammatin ja Clanedin avulla työttömät työnhakijat saavat tarvitsemaansa tukea ja ohjausta työllistymisensä edistämiseksi.

Tämä yhteistyö on auttanut Kuopion työllisyyspalveluita parantamaan asiakkaidensa työllistymismahdollisuuksia ja tukemaan heitä työmarkkinoille pääsyssä.

Yhteistyö Clanedin kanssa on osoittautunut erittäin hyödylliseksi Kuopion työllisyyspalveluille. Se on mahdollistanut entistä tehokkaamman oppimisen ja itsenäisen työskentelyn tarjoamisen asiakkaille