Kirjaudu

Helsingin kaupunki

Pitkäaikaistyöttömien työllistymistoimintaan tukea koulutuksilla

Ongelma

Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa -hankkeessa luodaan ja validoidaan toimintamalli etänä tapahtuvaan työtoimintaan.

Helsingin kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille. ​

Työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle.​ ​

Yhteistyö Clanedin kanssa

Oppimismuotoilu koettiin mielenkiintoiseksi ja mukaansatempaavaksi sisällöntuotannon työvälineeksi.

​ Sisältöjä tuotettiin yhteiskehittäen ryhmissä ja ryhmät opastivat, testasivat ja validoivat toistensa sisältöjä.​

Oppimismuotoilussa keskityttiin hyviin käytänteisiin sisällöntuottamisessa ja siihen miten se konkreettisesti – askel askeleelta kannattaa toteuttaa​

Tulokset

Osallistujat sukelsivat syvälle oppimismuotoilun maailmaan ja saivat syvän ymmärryksen hyvästä verkko-oppimisesta​.

Uusi etätyötoiminta jalkautettiin useaan eri tiimiin, jotka saivat luotua perehdytysmateriaalia omille työpajoilleen​.

Ohjaajat saavat tavan havainnoida mitä materiaaleja on käyty läpi ja sitä kautta paremman käsityksen oppijoistaan​