Kirjaudu

Finago - Procountor​

Procountorin uusi tuotekoulutus lisäsi asiakastyytyväisyyttä

Ongelma

Finagolla oli paljon materiaalia Procountor järjestelmän käyttöön, mutta materiaalit olivat ympäri verkkoa ja ne oli verrattavissa ohjekirjaan.​

Yhteistyö Clanedin kanssa

Luotiin Procountor sertifiointikoulutus tilitarkastajille ja kirjanpitäjille​.

Vaikka materiaalia on paljon, loimme keveyttä kurssiin lyhyillä videoilla sekä leikkimielisillä testeillä, jotka herättelevät ajattelemaan opittua asiaa​.

Luotiin sisäinen verkko-oppimisen malli, jota on jo toistettu useamman kerran​.

Sertifiointi koe digitalisointiin ja prosessi automatisoitiin​

Tulokset

Uusi Kampus konsepti nosti asiakastyytyväisyyttä ja koettiin hyödylliseksi​.

Mahdollisti oppimisprosessin hallinnan sekä yksilön että organisaation tasolla​.

Vähensimme työntekijöiden työmäärää sekä riskiä inhimillisille virheille sertifiointikokeen automatisoinnissa​.

Finago on luonut yli viisi uutta kurssikokonaisuutta ja organisaatiossa on lähes 800 käyttäjää, jotka opiskelevat tuotetta.​

Emme olisi osanneet rakentaa näin hienoa kokonaisuutta ilman oppimismuotoilua!