Kirjaudu

HopLop

Kuinka Hoplop uudisti puistotyöntekijöiden perehdytysprosessin?

Ongelma

Puistoesimiehet kouluttivat jokaisen uuden työntekijän koulutuskorttien avulla, mutta koulutus on ollut merkittävästi erilainen eri puistojen välillä​

Yhteistyö Clanedin kanssa

Suunniteltiin työntekijän perehdytyspolku, joka koostui verkossa tapahtuvasta itsenäisesti opiskelusta ja käytännön harjoittelusta työpaikalla​.

Loimme 7 eri perehdytyskokonaisuutta​.

Painotettiin pelillisyyttä, hauskuutta ja mukaansatempaavuutta​.

Luotiin sisäinen verkko-oppimisen malli​

Tulokset

Perehdytyksestä saatiin yhdenmukainen jokaiselle puistolle​.

Vapautimme esimiesten aikaa muihin työtehtäviin​.

Tehostimme perehdytysprosessia, sillä päästiin heti harjoittelemaan taitoja käytännössä.​

Esimies sai enemmän näkyvyyttä omien työntekijöiden oppimisprosessiin​.

Data ja analytiikka työpajan jälkeen pystymme katsomaan millaisia muutoksia prosessi on tuonut oppimistuloksiin sekä mahdollisesti asiakastyytyväisyyteen ja myyntiin.​